تکالیف پایه یازدهم تجربی-سمیعی 98/11/28

زنگ شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
زنگ اول

موارد تدریس شده: فیزیک

حل تست مغناطیس مبحث نیروی وارد بر ذره باردار

تکالیف ارائه شده:

مطالعه و تمرین درس روز

آزمون:

____

زنگ دوم

موارد تدریس شده: آزمایشگاه علوم تجربی/تاریخ معاصر

تدریس درس 13 تاریخ

طرز کار موتور الکتریکی - میدان مغناطیسی سیم لوله و پیچه مسطح- فشار مایعات- ماشین بخار

تکالیف ارائه شده:

مطالعه درس روز

آزمون:

____

زنگ سوم موارد تدریس شده: مشاوره

برگزاری آزمون هفتگی مبحثی ریاضی

تکالیف ارائه شده:

____

آزمون:

____

زنگ چهارم موارد تدریس شده: کانون

____

تکالیف ارائه شده:

____

آزمون:

____

یادآوری ها یادآوری ها ...

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ می باشد.