تکالیف پایه یازدهم ریاضی-نادری 98/11/27

زنگ شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
زنگ اول

موارد تدریس شده: دینی

تدریس درس 7 و شروع درس 8

تکالیف ارائه شده:

مطالعه درس روز

آزمون:

____

زنگ دوم موارد تدریس شده: حسابان

تدریس نسبت مثلثاتی زوایای مرکب

تکالیف ارائه شده:

مطالعه و آمادگی برای امتحان

آزمون:

____

زنگ سوم موارد تدریس شده: زبان انگلیسی

تدریس صفحات 61 و 62

تکالیف ارائه شده:

پرسش تا صفحه 62

آزمون:

پرسش از کتاب تا صفحه 62

زنگ چهارم موارد تدریس شده: فیزیک

تدریس مغناطیس

تکالیف ارائه شده:

تکمیل جزوه از تست 42 تا تست 62

آزمون:

____

یادآوری ها یادآوری ها ...

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ می باشد.