تکالیف پایه یازدهم ریاضی-نادری 98/11/26

زنگ شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
زنگ اول

موارد تدریس شده: عربی

حل تمرینات درس 5

تکالیف ارائه شده:

100 تست اول درس 4 کتاب عربی لند حل شود.

آزمون:

آزمون تستی درس 4

زنگ دوم موارد تدریس شده: شیمی

تدریس صفحات 83 و 84 و 85 کتاب درسی

تکالیف ارائه شده:

رونویسی از پاسخنامه آزمون امروز

آزمون:

____

زنگ سوم موارد تدریس شده: فیزیک

تدریس میدان مغناطیسی

تکالیف ارائه شده:

تکمیل جزوه تا تست 29

آزمون:

____

زنگ چهارم موارد تدریس شده: هندسه

ادامه تست از جزوه تا تست 48 / برگزاری آزمون مبحثی شیمی

تکالیف ارائه شده:

مطالعه برای امتحان روز چهارشنبه

آزمون:

____

یادآوری ها یادآوری ها ...

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ می باشد.