تکالیف پایه یازدهم ریاضی-نادری 98/11/19

زنگ شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
زنگ اول

موارد تدریس شده: عربی

تدریس قواعد درس 5

تکالیف ارائه شده:

حل تمارین درس 5

مطالعه درس روز

آزمون:

آزمون ترجمه درس 5

زنگ دوم موارد تدریس شده: شیمی

تدریس قانون هس

حل تست های مربوط به قانون هس

تکالیف ارائه شده:

حل تست های کتاب خیلی سبز 290 تا 332 فقط تست های زوج

آزمون:

____

زنگ سوم موارد تدریس شده: فیزیک

حل تست از مدار

تکالیف ارائه شده:

تکمیل جزوه تا تست 301

آزمون:

____

زنگ چهارم موارد تدریس شده: هندسه

ادامه تست از از جزوه

تکالیف ارائه شده:

مطالعه درس روز

آزمون:

____

یادآوری ها یادآوری ها ...

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ می باشد.