تکالیف پایه یازدهم ریاضی-نادری 98/11/16

زنگ شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
زنگ اول

موارد تدریس شده:شیمی

تدریس آنتالپی سوختن

تکالیف ارائه شده:

سوال 231 تا 279 کتاب خیلی سبز فقط سوالات اورژانسی حل شود.

آزمون:

____

زنگ دوم موارد تدریس شده: حسابان

نسبت مثلثاتی زوایای خاص

تکالیف ارائه شده:

سوال 36 تا 80 از فصل4 کتاب خیلی سبز حل شود

کار در کلاس و تمارین صفحه 102 تا 104 کتاب درسی حل شود

آمادگی برای آزمون شنبه

آزمون:

____

زنگ سوم موارد تدریس شده: ورزش

____

تکالیف ارائه شده:

____

آزمون:

____

زنگ چهارم موارد تدریس شده: آمار و احتمال

تدریس احتمال شرطی

تکالیف ارائه شده:

مطالعه و تمرین درس روز

آزمون:

____

یادآوری ها یادآوری ها ...

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ می باشد.