اطلاعیه مهم - برگزاری امتحانات نوبت اول

باتوجه به صدور بخشنامه جدید توسط آموزش و پرورش  به اطلاع می رساند
1- امتحانات دروس اصلی از تاریخ 14 دی آغاز خواهد شد.
2-کلاسهای دانش آموزان از روز شنبه 7 دی ماه به مدت یک هفته دایر خواهد بود.
3-برنامه امتحانی جدید متعاقبا اعلام می گردد .

4- يك شنبه امتحان درس جغرافيا برگزار مي گردد

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ می باشد.