اردوی پیست اسکی و تله کابین توچال

خب

بعد از سپری کردن ایام امتحانات، رفتیم توچال !

فشار درسی و فشردگی ساعات مطالعاتی و پافشاری اولیا مدرسه بر پیشرفت تحصیلی (بشمُر کلمات متشابه از ریشه فَشَرَ :D) ، باعث شد بریم جایی که یکم خنک شیم و تفریحی بکنیم دورهمی با همه بچه های پایه دهم

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ می باشد.