استاد محی الدین: مبحث وابسته، به همراه دو مجموعه سوال جمع بندی پیش1

یکی از مطالب مهم دستور زبان ادبیات فارسی، مبحث وابسته و گروه های اسمی است.

در فایل زیر که به کوشش استاد محی الدین گرداوری شده، گروه های اسمی درس کویر همراه با نمودار آمده است.

همچنین دو مجموعه سؤال برای جمع بندی پیش1 (از درس های 1 تا 9) توسط استاد محی الدین آماده شده است که به پیوست

تقدیمتان میگردد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ می باشد.