آرشام پریشانی

 مقام اول پرتاب وزنه

استان تهران

آرشام عزیز، کسب این افتخار بزرگ را به تو و خانواده بزرگ مهرآیین تبریک عرض میکنیم و امیدواریم

در رقابتهای پیش رو، مقام قهرمانی را که به حق شایسته توست کسب کنی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ می باشد.