قهرمانان مسابقات دو میدانی

 

 

دانش آموزان قهرمان مهرآیین، آقایان آرشام پریشانی ، سید فربد فاطمی ، الیار نوری و مهیار قاسمی خواه موفق به کسب مدال های رنگارنگ

در مسابقات آموزشگاه های شهر تهران شدند.

 

آرشام پریشانی پرتاب وزنه رتبه اول منطقه - مدال طلا
آرشام پریشانی دو امدادی رتبه اول منطقه - مدال طلا
آرشام پریشانی دو 200 متر با مانع رتبه سوم منطقه - مدال برنز
سید فربد فاطمی دو امدادی رتبه اول منطقه - مدال طلا
سید فربد فاطمی پرش ارتفاع رتبه دوم منطقه _ مدال نقره
سید فربد فاطمی دو 400 متر رتبه دوم منطقه _ مدال نقره
الیار نوری دو امدادی رتبه اول منطقه - مدال طلا
الیار نوری پرتاب وزنه رتبه دوم منطقه _ مدال نقره
مهیار قاسمی خواه دو امدادی رتبه اول منطقه - مدال طلا
مهیار قاسمی خواه پرش ارتفاع رتبه سوم منطقه - مدال برنز
مهیار قاسمی خواه پرش طول رتبه چهارم منطقه

 

 

 
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ می باشد.