افتخار آفرینان ورزشی مهر آیین

دبیرستان مهرآیین توانسته است در کارنامه خود علاوه بر رتبه های درخشان علمی و فرهنگی

در رشته های مختلف ورزشی هم رتبه های درخشانی را کسب کند

که باعث افتخار خانواده مهر آیین می باشد .

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ می باشد.