اردوی تئاتر در باشگاه انقلاب

برگزاری اردوی تئاتر آتش بس 4 در باشگاه انقلاب 

این اردو همراه با بازی های متونع در مدرسه بود ، از جمله : 

فوتبال ، PS4 و ... 

دانش آموزان بعد از صرف هندوانه سوار اتوبوس شدند و با مسئولین محترم ، آقایان : مسگری ، سجادی و موذنی 

به سوی باشگاه انقلاب حرکت کردند .

و بعد از تماشای تائتر و عکس دسته جمعی که با بازیگران گرفتند ، به صرف شام رفتند و در آخر سوار اتوبوس شدند و به مدرسه باز گشتند .

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ می باشد.