5 نکته کلیدی جهت بهداشت روانی در ایام امتحانات

1- روند برنامه های مدرسه را طبیعی جلوه دهیم .

2-بهترین اقدام برای راحت رسیدن به هدف حفظ آرامش ، داشتن روحیه بانشاط و فعال است .

3-سعی کنیم در ایام امتحانات خود را کاملاً آرام کنیم .
-
4-در برنامه های روزانه خود یکسره درس نخوانیم .

حداقل برای هر 50 دقیقه برنامه مطالعاتی 10 دقیقه به مغز خود استراحت بدهیم ، پژوهشگران معتقدند بازده 6 ساعت مطالعه مداوم به اندازه 2 ساعت مطالعه با استراحت بین فاصله های زمانی است .زمانی که 10 دقیقه به ذهن خود استراحت دهید ، کارکرد ذهن را افزایش میدهید .


5- هرگز با برنامه های مدرسه و کلاس به مقابله نپردازیم ، زیرا تصور این فکر ، جسم و روح را خسته می کند و یادگیری را مشکل میسازد .

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ می باشد.