١٠توصیه برای ارتقای معدل در ترم دوم (١)

١) حق تقدم را رعايت کنيد

دانش آموزان موفق زمان مطالعه شان را تکه تکه نمي کنند، يعني اگر مي خواهند درس بخوانند کامپيوتر را خاموش مي کنند، تلفن جواب نمي دهند، به برنامه هاي تلويزيون سرک نمي کشند، خوردني را فراموش مي کنند و خلاصه تمام حواس شان به درسي است که مي خوانند. آنها اين جمله را در ذهن سپرده اند که دانش آموزان موفق اين اصل را رعايت مي کنند: مطالعه کار است و کار به سرگرمي ارجحيت دارد.

٢) دريچه مطالعه را پيدا کنيد

ساعت و زمان مطالعه يک امر کاملا شخصي است. بعضي ها آخرهاي شب وقتي خانه ساکت و آرام است و بعضي ها صبح زود بهتر مي توانند درس بخوانند. بعضي وقتي از مدرسه مي آيند آن قدر سرحال هستند که مي توانند کارهاي مدرسه را همان موقع انجام بدهند و بعضي ها به استراحت نياز دارند و اين تعريفي است که خود ما بايد به آن دست پيدا کنيم و نمي توان براي همه يک نسخه پيچيد.

در حال انجام هر کاري که هستید ، دريچه اي باريک براي مطالعه پیدا کنید !

٣) سازماندهي داشته باشيد

دسترسي آسان به نکته هاي مهم درسي، دنبال جزوه و کتاب در شب امتحان نگشتن و گم نکردن آنها از نکته هاي مهمي است که دانش آموزان ممتاز رعايت مي کنند.
٤) روش درست درس خواندن را ياد بگيريد

يکي از دانش آموزان فارغ التحصيل ممتاز مي گويد: اين کلاس تنها به او ياد نداد که مي تواند در ظرف زمان کمتر، کلمات بيشتري بخواند بلکه به او ياد داد به کتاب درس نگاه کند و وقتي شروع مي کند به خواندن با تمام حواس به کتاب نگاه کند، به عکس ها، نمودارها و جزييات بيشتري را به خاطر بسپارد. به اين شيوه مطالعه، مطالعه فعال مي گويند که با پرسش هايي از درس تکميل و باعث مي شود نکته مبهمي در ذهن فرد نماند. اين نکات مبهم مي تواند تبديل به سوال هاي بي جواب در جلسه امتحان شود.

٥) جدول زمان بندي داشته باشيد

وقتي که معلم يک برگه امتحاني طولاني يا تکليف درسي که بايد انجام شود در اختيار دانش آموزان مي گذارد، دومينکا رومان، دانش آموز موفق کلاس يک جدول زماني طراحي مي کند. سوال ها را تقسيم مي کند به قسمت هاي کوچک و متفاوت. براي مثال:

 گروه اول: سوال هاي سخت و وقت گير

گروه دوم: سوال هاي نه سخت و نه راحت

گروه سوم: سوال هاي راحت

رومان از سوال هاي گروه سخت ـ اول ـ شروع مي کند و در آخر وقت امتحان به سوال هاي راحتي که زمان و انرژي کمتري براي جواب دادن لازم دارد، مي رسد. در مورد کارهايي که بايد در زمان طولاني تر هم انجام بگيرند و از يک هفته تا يک ماه فرصت براي انجام آنها وجود دارد بايد کار را تقسيم بندي کرد، بنابراين زمان کافي براي پرداختن به اصل کار و همچنين دوره اي کوتاه بر پروژه يا درس براي آنها وجود دارد. يکي ديگر از دانش آموزان نمونه درباره اهميت در نظر داشتن زمان مي گويد: صبر کنيد! اگر مي خواهيد جزو دانش آموزان ممتاز کلاس باشيد حتما بايد براي انجام کار، خود ضرب الاجلي در نظر بگيريد و به خودتان اخطار بدهيد که تا فرا رسيدن اين زمان حتما به کارهايتان رسيدگي کنيد.