مصاحبه با دانش آموزان پایه چهارم رشته ریاضی(نفرات برتر قلمچی)