گزارش اردوی یزد

عصر پاییزی را با حرکت قطار به پایان رساندیم.با دوستانم در کوپه قطار تا طلوع خورشید به گفتگو پرداختیم و صبح قدم در ایستگاه راه آهن یزد گذاشتیم و در رستورانی صبحانه خوردیم و به گردش در شهر یزد پرداختیم. ابتدا قلعه ی قدیمی را دیدیم و سپس به سرای محبت رفتیم و عصر را به کاروانسرایی در منطقه بیابانی رفتیم و شب را در آنجا گذراندیم. شب به گردش در اطراف کاروانسرا و روشن کردن آتش پرداختیم. یکی از جذابترین تجربه های زندگیم بود.

صبح شتر سواری کردیم و به سمت کوه شنی حرکت کردیم و جناب آقای آل هاشمی در این زمان به ما ملحق شدن و پس از صرف ناهار به پارک آبی رفتیم و پس از آن به سوی اردوگاه حرکت کردیم.

اردوگاه، زمین فوتبال خیلی خوبی داشت. هرشب فوتبال بازی می کردیم و در روز های بعد به بازار ها و مساجد زیبا ی یزد رفتیم و بازدید خیلی خوبی داشتیم و در آخر نیز راهی تهران شدیم.

اردوی یزد پایه دهم-دوره نهم

آبان ماه 95