٨ توصیه به والدین جهت ایام امتحانات

1 - توکل به خدا وکمک خواستن از او را همیشه به فرزندتان یاد آوری کنید. زیرا یاد خدا آرامش دهنده دل هاست.

2 - محیط مناسب وجذابی برای فرزندتان فراهم سازید.در ایام امتحان فضای خانه را آرام وشاد نگه دارید.

3 - از ایجاد سروصدای اضافه خودداری کنید.در این روزها تا حد امکان ازمهمان دعوت کردن ورفت وآمدخودداری نمایید. تماشای تلویزیون هم در این روزها باید محدود شودواز مشاجره و برخوردهای لفظی به خصوص با فرزندتان بیش از حد فشار روحی-روانی وارد نکنید.با صحبت کردن،به او آرامش دهید وتا حد امکان استرس های او را کاهش دهید.

4 - به فرزندتان توصیه کنید که شب قبل از امتحان به موقع بخوابدوصبح صبحانه ای مناسب وکافی بخورد.(بیشتر از مواد نشاسته ای وقندی مثل مربا،نان،شیر،پنیر،آبمیوه طبیعی ومیوه)

5 - جدولی از برنامه امتحانی فرزندتان تهیه کنید وبه آن ها در برنامه ریزی مناسب برای مطالعه درس های مختلف کمک کنید.

6 - به فرزندتان بگویید که امتحان تنها وسیله ای برای سنجش موفقیت های کلاسی آنان است.امتحان جزئی ازفرآیند آموزش است واز حساسیت بی مورد نسبت به آن بپرهیزید.

7 - هیچ گاه ارزش فرزندتان را با نمراتی که می گیرند نسنجید. همیشه در باره امتحان دادن مثبت صحبت کنید وبچه ها را از آن نترسانید.

8 - با توجه به توان فرزندتان از آنان انتظار داشته باشید وتنها بر توانایی هایش تاکید کنید و عملکردش را با خودش مقایسه کنید .
با توجه به شروع امتحانات ترم اول، توجه شما دانش آموزان عزيز را به نكات زير جلب ميكنم:

با آرامش و توكل به خدا مطالعه و آزمون را شروع كنيد.

براى خود هدف تعيين كنيد.از الان مشخص كنيد كه ميخواهيد چه معدلى به دست آوريد.

براى هر آزمون خود برنامه ريزى كنيد و خودتان را ملزم به اجراى برنامه كنيد.مطالعه خود را به ساعات پايانى موكول نكنيد.

ذهنيت خودتان را نسبت به درس خواندن مثبت كنيد. با حس خوب و با نشاط درس بخوانيد.

از هر كارى كه شما را از حال و هواى امتحانات دور ميكند، خوددارى كنيد.

عوامل حواس پرتى را از خودتان كاملا دور كنيد. موبايل و خانواده موبايل ! را موقع درس خواندن بيرون محل درس خواندن خود قرار دهيد.

هيچ درسى را دست كم نگيريد.

از پدر و مادرتان بخواهيد كه بر درس خواندتان نظارت كنند و در صورت كوتاهى به شما تذكر دهند.:wink:

تمام نكات و مطالبى را كه دبيرانتان گفته اند ، انجام دهيد. تمامشان را !

خلاصه نويسى داشته باشيد. از خودتان سوال بپرسيد . براى خودتان توضيح دهيد. بين مفاهيم مختلف درس ارتباط برقرار كنيد. با نمونه سوالاتى كه داريد ، از خودتان امتحان بگيريد و سپس تصحيح كنيد . در پايان، دروس خود را مرور كنيد.