اطلاعيه معاينه پزشكى

 قابل توجه دانش آموزان پایه دهم و سوم دبيرستان پسرانه :
 لطفا روز شنبه (96/1/19)جهت انجام معاینات پزشکی دفترچه بیمه و کدملی خود و والدين را به همراه داشته باشید.