مهرایین جهانی شد، افتتاح واحد بین الملل مهرآیین

مهرآیین جهانی شد...

هرچند از زمان تأسیس دبیرستان دوره دوم  مهرآیین راهی بسیار سخت و طاقت فرسا طی شده است؛ لیکن ثمرات و نتایج درخشان کسب شده در این مجموعه نشان از درستی راه و هدف دارد. در این برهه از زمان که در گوشه و کنار، شاهد رشد مدارس مختلفی با عناوین و شعارهای بزرگ هستیم به جرأت می توان گفت مجموعه مهرآیین با کمترین ادعا، نتایج علمی، فرهنگی و هنری بسیار خوبی را بدست آورده است.
حال دبیرستان مهرآیین گامی فراتر نهاده و با افتتاح واحد بین الملل سعی دارد تا با بهره گیری از علوم روز جهانی و با تکیه بر فرهنگ پربار ایرانی به تعلیم و تربیت دانش آموزان، آیندگان جهان هستی بپردازد.
در روز دوشنبه 13 اردیبهشت ماه 95 با حضور مدیرعامل دبیرستان مهرآیین جناب آقای آل هاشمی و جناب آقای مارس فردیک مدیر مجموعه آموزشی لی زین سوییس واحد بین الملل مهرآیین افتتاح شد.
همچنین این مراسم با سخنرانی جناب آقای فردریک در محل دبیرستان مهرآیین و معرفی  Leysin American school in Switzerland (مجتمع آموزشی لی زین سوییس)  در حضور دانش آموزان دبیرستان مهرآیین ادامه یافت.
.
 
 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید